Потърси в сайта

  Кой е онлайн

  В момента има 35  гости в сайта

  Развитие на проекти

  • Намиране на подходящи терени и предварителни проучвания
  • Пред-инвестиционни проучвания за проекти свързани с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
  • Оценка на ресурса и прогнозиране на производството на енергия
   • Оценка на ресурса на слънцето (слънчево-енергиен одит)
   • Инсталиране на метеорологична мачта за измерване на ресурса на вятъра на височина от 10 до 120 м, както и на SODAR и LIDAR измервателна апаратура
   • Оценка на добива на енергия от биомаса
  • Проектиране и оптимален дизайн на ВЕИ инсталации:
   • Проектиране на фотоволтаични паркове
   • Проектиране на ветро-паркове
   • Островни хибридни системи
   • Проектиране на индустриални инсталации за биомаса и биогаз
  • Събиране и анализ на данни
  • Технически експертизи и доклади
  • Преговори за условията на договорите за присъединяване и за изкупуване на  електроенергията от ВЕИ електроцентрали
  • Инвестиционно намерение пред РИОСВ (изготвяне)
  • Преценка за екологична оценка
  • Преценка за ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда)
  • Оценка за съвместимост (ОС)
  • Екологична оценка (ЕО)
  • Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)