Илко Илиев (49 год., магистър по икономика на строителството). Собственик и управител на Инея Консултинг ЕООД. Отговаря за цялостното управление и дейности на фирмата на местно и международно ниво. Притежава над 15 години предприемачески опит в развиването, структурирането и управлението на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, екологията, опазването на околната среда, информационните технологии и строителството. Консултант е за България, Румъния и Сърбия на австрийската консултантска група EMERGY. Участвал е в планирането и управлението на проекти за ветрогенераторни и фотоволтаични паркове с обща инсталирана мощност над 570 MW.

Здравко Димитров (52 год., магистър по електроника и електротехника) е старши инженер «проекти» в Инея Консултинг ЕООД. Той управлява всички процеси свързани с техническите проучвания и разработката на  проектите за фотоволтаични и ветрогенераторни паркове. Здравко притежава повече от 15 години управленски опит в инженерното управление на проекти. Бил е технически директор на Mall Varna, директор поддръжка в печатницата на WAZ (пресгрупа 24 Часа), електроинженер в параходство БМФ.

Михаил Михайлов (42 год., магистър по управление). Инвестиционен мендижър на Инея Консултинг ЕООД. Той управлява инвестиционните и финансовите дейности на компанията. Преди да се присъедини към екипа на Инея Консултинг, Михаил е бил 4 години главен финансов анализатор във Варчев Финанс Холдинг, и 5 години портфолио мениджър на MDM Partners Investment Boutique Ltd. Той притежава множество спеицализации по рисков анализ, управление на проекти, европейски финансови програми, частно доверително банкиране и портфолио мениджмънт.
 

Георги Христосков (47 год., магистър по международни икономически отношения). Външен консултант по инвестиционно банкиране. Той отговаря за проектното финансиране на проекти свързани с възобновяеми енергийни източници. Притежава 14 години опит като висш банков служител в 2 от водещите световни банки ING и BNP Paribas. Работил е като старши банкер енергийно финансиране в BNP Paribas и ръководител работа с клиенти в ING. Има специализации по проектно финансиране на енергийни проекти, експортно финансиране, стокови кредити и др. 

Ариян Висер (50 год., магистър по физика). Ариян е стратегически консултант на фирмата. Подпомага процеса на вземането на решения във връзка с управлението и изпълнението на различни проекти за възобновяеми енергии. Бил е управител за България на холандската фирма „Екофиз Интернешънъл” АД. Ариян е придобил магистърската си степен в университета в Айндховен, Холандия. Притежава многожество специализации и участия в проекти в областа на екологията, възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие. 

Атанас Филчев (67 год., магистър електро-инженер). Атанас е експерт по присъединяване към електрическата мрежа. Той отговаря за всички аспекти по проучване и оценка на разходите за присъединяване на проекти свързани с възобновяемите енергийни източници. Атанас има 32 години стаж на средни и висши управленски позиции в НЕК ЕАД. Заемал е постовете на инвеститорски контрол, директор на подстанции високо напрежение и др.