В тази секция ще намерите информация за нашите анализи на пазарите за възобновяеми енергийни източници.


ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА:


ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ОБЗОР 2021 - 2030

 

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на фотоволтаичния сектор в Централна и Югоизточна Европа (вкл. Украйна и Турция). На фона на скорошните намаления в изкупните цени на електроенергията произведена от ВЕИ обявени в Германия, Испания, Франция, Великобритания и Италия, страните от Централна и Югоизточна Европа  представляват стабилна инвестиционна среда в Югоизточна Европа с ясни правила и справедливи изкупни цени. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 238 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на фотоволтаичния пазар в региона. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. За удобство можем да доставим този пазарен анализ със съдържание по Ваш избор. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/cee-see

Цена: 2,890 EUR без ДДС


ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на ветроенергийния сектор в Централна и Югоизточна Европа (вкл. Украйна и Турция). На фона на скорошните намаления в изкупните цени на електроенергията произведена от ВЕИ обявени в Германия, Испания, Франция, Великобритания и Италия, страните от Централна и Югоизточна Европа  представляват стабилна инвестиционна среда в Югоизточна Европа с ясни правила и справедливи изкупни цени. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 240 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на ветроенергийния пазар в региона. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. За удобство можем да доставим този пазарен анализ със съдържание по Ваш избор. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/cee-see

Цена: 2,890 EUR без ДДС


БИОМАСА И БИОГАЗ ПАЗАР В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на биомаса и биогаз сектора в Централна и Югоизточна Европа (вкл. Украйна и Турция). На фона на скорошните намаления в изкупните цени на електроенергията произведена от ВЕИ обявени в Германия, Испания, Франция, Великобритания и Италия, страните от Централна и Югоизточна Европа  представляват стабилна инвестиционна среда в Югоизточна Европа с ясни правила и справедливи изкупни цени. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 233 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на биомаса и биогаз пазара в региона. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. За удобство можем да доставим този пазарен анализ със съдържание по Ваш избор. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/cee-see

Цена: 2,890 EUR без ДДС

БЪЛГАРИЯ:

БЪЛГАРСКИЯТ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030
 


Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на фотоволтаичния сектор в страната. На фона на скорошните намаления в изкупните цени на електроенергията произведена на ВЕИ обявени в Германия, Испания, Франция, Великобритания и Италия, България представлява стабилна инвестиционна среда в Югоизточна Европа с ясни правила и справедливи изкупни цени. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 70 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на българския фотоволтаичен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. За удобство можем да доставим този пазарен анализ със съдържание по Ваш избор. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/bulgaria

Цена: 1985 EUR без ДДС

 

БЪЛГАРСКИЯТ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

This market report offers an incisive and reliable overview of the wind sector of the country. With more than 550 MW installed cumulative capacity, Bulgaria was one of the fastest-growing European wind energy markets for 2011. The country represents a stable investment environment in South-East Europe with clear rules and fair FIT rates. The report provides a complete picture of the market situation, dynamics, current issues and future prospects. You will find more than 70 pages of valuable information in this unique in-depth analysis of the Bulgarian wind market. За удобство можем да доставим този пазарен анализ със съдържание по Ваш избор. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/bulgaria

Цена: 1985 EUR без ДДС


БЪЛГАРСКИЯТ БИОМАСА ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

This market report offers an incisive and reliable overview of the biomass sector of the country. With recent changes in law and strong government support for biomass sector, Bulgaria is supposed to become very promising biomass energy market for the next few years. In view of maturing biomass markets in Germany, Austria, France, UK, Czech Republic, Slovakia and Italy, Bulgaria represents a stable investment environment in South-East Europe with clear rules and fair FIT rates. The report provides a complete picture of the market situation, dynamics, current issues and future prospects. You will find more than 70 pages of valuable information in this unique in-depth analysis of the Bulgarian biomass market. With comprehensive market data this report brings clear and concise insights, to help investors in their decision making process. As 2012 was challenging year for biomass industry, the time for taking right decisions during 2013/2014 is limited. Fast changing market environment, requires relevant and accurate information. За удобство можем да доставим този пазарен анализ със съдържание по Ваш избор. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/bulgaria

Цена: 1985 EUR без ДДС


РУМЪНИЯ:

РУМЪНСКИЯТ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на фотоволтаичния сектор в страната. В момента количеството на инсталираните фотоволтаични мощности в Румъния е незначително. Броя на издадените разрешителни за присъединяване на фотоволтаични паркове бързо нарасттва и Румъния има добри шансове да постигне повече от 431 MWp инсталирана мощност през следващите 2 години. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 70 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на румънския фотоволтаичен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/romania

Цена:
1985 EUR без ДДС


РУМЪНСКИЯТ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030


Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на ветроенергийния сектор в страната. С повече от 1482 MW инсталирани вятърни мощности до момента, Румъния е един от най-бързорастящите пазари в Европа през изминалата 2012 г. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 70 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на румънския ветроенергиен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/romania

Цена: 1985 EUR без ДДСПОЛША:

ПОЛСКИЯТ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на фотоволтаичния сектор в страната. В момента количеството на инсталираните фотоволтаични мощности в Полша е незначително. Броя на издадените разрешителни за присъединяване на фотоволтаични паркове бързо нараства и Полша има добри шансове да постигне повече от 300 MWp инсталирана мощност през следващите 2 години. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 70 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на полския фотоволтаичен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/poland

Цена: 1985 EUR без ДДС


ПОЛСКИЯТ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на ветроенергийния сектор в страната. С повече от 2,000 MW инсталирани вятърни мощности до момента, Полша е един от най-бързорастящите пазари в Европа през изминалите 2011/2012  г. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 80 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на полския ветроенергиен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/poland

Цена: 1985 EUR без ДДСТУРЦИЯ:

ТУРСКИЯТ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на фотоволтаичния сектор в страната. В момента количеството на инсталираните фотоволтаични мощности в Турция е незначително. Броя на издадените разрешителни за присъединяване на фотоволтаични паркове бързо нараства и Турция има добри шансове да постигне повече от 250 MWp инсталирана мощност през следващите 2 години. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 80 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на турския фотоволтаичен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/turkey

Цена: 1985 EUR без ДДСТУРСКИЯТ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на ветроенергийния сектор в страната. С повече от 2,200 MW инсталирани вятърни мощности до момента, Турция е един от най-бързорастящите пазари в Европа през изминалите 2011/2012 г. Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 80 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на турския ветроенергиен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/turkey

Цена: 1985 EUR без ДДСУКРАЙНА:

УКРАИНСКИЯТ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на фотоволтаичния сектор в страната. До края на 2010 г. количеството на инсталираните фотоволтаични мощности в Украйна беше незначително. През 2011 г. в страната бяха инсталирани общо 187 MWp, а в края на 2012 се очаква броя на кумулативно инсталираните фотоволтаични мощности да нарасне повече от двойно до 415 MWp превръщайки Украйна в един от най-бързо развиващите се пазари в региона.  Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 80 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на украинския фотоволтаичен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/ukraine

Цена: 1980 EUR без ДДС


УКРАИНСКИЯТ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

Този анализ на пазара предлага точен и надежден обзор на ветроенергийния сектор в страната. До края на 2009 г. количеството на инсталираните ветроенергийни мощности в Украйна беше незначително. През 2011 г. в страната бяха инсталирани общо 151 MWp, а до 2015 г. се очаква всяка година Украйна да удвоява своите вятърни мощности.  Този анализ дава пълна картина на състоянието на пазара, динамиката, настоящите проблеми и бъдещи перспективи. Вие ще намерите повече от 80 стр. ценна информация в този уникален и задълбочен анализ на украинския ветроенергиен пазар. С актуалната си информация за пазара този анализ носи ясни и стегнати послания за да помогне на инвеститорите в процеса на вземане на решения. Можете да разгледате презентацията на пазарния анализ и да поръчате от тук:

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/europe/ukraine

Цена: 1985 EUR без ДДСРУСИЯ:

РУСКИЯТ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030
http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/cis/russia
Цена:
1985 EUR без ДДС

РУСКИЯТ ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР: ОБЗОР 2021 - 2030

http://www.renewablemarketwatch.com/country-reports/cis/russia
Цена:
1985 EUR без ДДС