Инея Консултинг ЕООД е консултантска фирма по възобновяеми енергийни проекти с централен офис във Варна, и представители в Австрия, Германия, Англия, Италия, Франция, Холандия, САЩ, Канада, ОАЕ и други страни.  Мисията на Инея Консултинг ЕООД е да предоставя първокласни инвестиционни и инженерингови консултантски услуги на регионални и международни компании  в областта на възобновяемите енергийни инвестиции, сливания и придобивания, бизнес развитието и проектното финансиране. Ние сме фокусирани върху развиващите се пазари на страните от Източна Европа, страните от ОНД и Турция.

Инея Консултинг ЕООД има корпоративно членство във SolarPower Europe. Сред нашите клиенти са фирми като: Fortum, Hyundai Heavy Industries, COWI, Mitsubishi, Q-Cells, CEZ, Fuhrländer, Sharp, Lahmeyer International, SMA и много други.

През годините, в които работи Инея Консултинг ЕООД се превърна в уважавана консултантска фирма по възобновяеми енергийни източници относно гореспоменатите страни, благодарение на широката си мрежа от контакти, наличен опит и задълбочени познания на местните пазари, както и на икономическата, финансова и политическа обстановка. Ние ще Ви помогнем и подкрепим в процеса на управление и минимизиране на рисковете свързани с възобновяеми енергийни проекти, като се започне от най-ранните етапи на проекта и се продължи през фазата на развитие, включително въвеждането в експлоатация, сливане и придобиване и оперативно управление. Нашата структура на управление ни позволява ефективно да комбинираме местния опит и присъствие с международния опит и начин на работа.

Инея Консултинг ЕООД чрез своето подразделение Renewable Market Watch е издател на най-актуалните и задълбочени анализи и прогнози за възобновяемите енергийни пазари на страните от Източна Европа, страните от ОНД и Турция. С адекватната си пазарна информация нашите анализи носят ясни и систематизирани послания за да подпомогнат инвеститорите в процеса на вземане на решения. Renewable Market Watch е медиен партньор на WindEurope за тяхната платформа RE-Source 2021 за корпоративни договори за покупка на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Renewable Market Watch има публикувани над 860+ пазарни анализи и проучвания, над 1190+ аналитични статии, и над 1.26 милиона читатели през последните 10 години.

Инея Консултинг ЕООД е фирма, която иска да бъде повече от Ваш консултант. Ние искаме да бъдем Ваш доверен съветник във ежедневната фирмена дейност, оценка на възможности и проблеми. Благодарение на дългогодишния опит, ние можем да се адаптираме към променящите се пазарни условия.

В нашата компания има само едно нещо, което никога не се променя – нашите принципи!