• Стратегическо консултиране
  • Стратегии за договаряне и изпъленение
  • Маркетингови проучвания
  • Технически и технологически оценки (Експертни доклади за съществуващи и нови технооогии)
  • Анализ на веригата на доставчици
  • Независим правен, технически и финансов дю-дилижънс
  • Инженер на собственика или финансиращата банка
  • Технически консултант и инженер на инвеститора
  • Сливания и придобивания