Инея Консултинг ЕООД може да участва във всеки етап на проекта, като се започне от ранното начало, през управлението на проекта до финалната му реализация. Ще изброим по-долу услугите за да придобиете по-пълна представа за обхвата на нашите ангажименти.