• Разработка на бизнес план
  • Кандидатстване за финансиране по европейски програми
  • Финансово моделиране
  • Анализ на риска
  • Изготвяне на инвестиционни презентации
  • Оценка на инвестиционни проекти