Инея Консултинг ЕООД може да Ви помогне с планирането, проектирането, проектното управление, изграждането и въвеждането в експлоатация на електроцентрали базирани на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) със следните мощности:

  • Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) за домакинства до 30 KWp
  • Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) за предприятия и бизнес потребители от 30 KWp до 200 KWp
  • Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) за предприятия и бизнес потребители от 200 KWp до 1000 KWp (1 MWp)
  • Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) за предприятия и бизнес потребители от 1000 KWp (1 MWp) до 5000 KWp (5 MWp)
  • Големи фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) над 5000 KWp (5 MWp)
  • Водородни инсталации за домакинства, предприятия и бизнес потребители над 50 KW
  • Вятърни електроцентрали за домакинства, предприятия и бизнес потребители над 50 KW
  • Електроцентрали използващи биомаса и биогаз за домакинства, предприятия и бизнес потребители над 50 KW

За да направим предварителен оглед и запознаване с Вашите проекти свързани с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), моля не се колебайте да се свържете с нас на страницата За контакти.