• Съдействие на инвеститори за придобиване на ВЕИ в България (вятърни и фотоволтаични паркове, инсталации за биомаса и др.)
  • Съдействие при процесите на структурирането на сделките и прехвърлянето на собствеността