• Технически консултанти и представители на възложителя/инвеститора
  • Организиране на търгове за избор на доставчици на оборудване, и за избор на изпълнители (EPC) на ВЕИ проекти
  • Инспектиране на качеството на доставките и съответствието на доставените стоки в съответствие със заводските им характеристики
  • Управление на проекта и строителната площадка, вкл. здравето и безопасността
  • Преглед на договорите и спецификациите
  • Експертиза на електрическите и констролните системи
  • Експертиза на строителния процес на ВЕИ мощности за производство на електроенергия