Първи проект на закона за преференциални цени на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Полша

 

/16th October 2015, by RENEWABLE MARKET WATCHTM

According to the Polish RES Act, photovoltaic power plants (and other renewable also), which become operational after 1 January 2016 have to compete in auctions organized by the President of the Energy Regulatory Office (ERO). Therefore the prices offered by the bidders on these auctions cannot exceed the above mentioned referential prices. In this respect referential prices should be treated in fact as the maximum bid price levels. Winners in these auctions shall be selected in two stages. First one is pre-qualification stage whilst second one is the real auction stage.

Mandatory targets of the Directive 2009/28/EC on the Promotion of the use of energy from renewable sources set by EU for Poland are 15 % by 2020. According to Polish National Renewable Energy Action Plan (2010), intermediate country’s target is 11.9 % share of RES-electricity in gross final consumption of electricity by the end of 2015, and this goal at the moment is far away from fullfilment.

What are exact referential prices for solar PV power plants above 1 MW and under 1 MW in Poland? How the auctions will be organized and take place? What is market dynamics and forecast for market development to 2025? Answers to all these questions you will find out in Renewable Market Watch’s latest Q4 2015 update after in-depth analysis of Polish solar PV market. To access this valuable information just visit:

Poland Photovoltaic Market: Outlook 2015 - 2025

Последни новини

Renewable Market Watch™ публикува нов Доклад за пазара на слънчева фотоволтаична (PV) енергия в Германия 2024÷2033 г., с тенденции, прогнози, инвестиции, възможности и анализ

През последните две десетилетия фотоволтаичният сектор в Германия отбеляза забележителен ръст, като страната се превърна в лидер в Европа по Прочети още

България обяви два търга за соларни (фотоволтаични) технологии и съоръжения за съхранение на енергия с общ бюджет от 273,6 милиона евро

Министерството на енергетиката на Република България обяви две покани за представяне на предложения за участие в търг в подкрепа на Прочети още

Renewable Market Watch™ публикува нов доклад, озаглавен "Пазар на слънчева фотоволтаична (PV) енергия в Европа 2024-2033 г."

Докладът включва анализ на пазара по сегменти (жилищни, търговски, промишлени и мащабни) - растеж, анализ на индустрията, сделки, дял, размер, тенденции Прочети още
  • 1
  • 2
  • 3

От нашия блог

Публикуван е анализ за пазара на корпоративни договори за покупка на електрическа енергия в Европа за периода 2019 - 2028

Публикуван е анализ за пазара на корпоративни договори за покупка на електрическа енергия в Европа за периода 2019 - 2028 Прочети още

Публикуван е анализ на фотоволтаичния пазар на страните от ОНД за периода 2019 - 2028

Публикуван е анализ на фотоволтаичния пазар на страните от ОНД за периода 2019 - 2028 Прочети още

Потенциалът за геотермална енергия на Беларус

Потенциалът за геотермална енергия на Беларус Прочети още
  • 1
  • 2
  • 3